Việt Nam
Bảng thông báo miễn phí

Rincian Biaya Kuliah Uhamka 2022 Terlengkap bagi Calon Mahasiswa Baru

Trang thông tin

Tác giả Venetta Ngày22-07-29 23:43 Số lần xem3Lần Ý kiến0Điều này

Cơ thể

Untuk Anda yang berencana melanjutkan pendidikan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA atau lebih dikenal dengan UHAMKA, tentu sangat penting mengetahui besaran biaya kuliah yang dibebankan kepada para mahasiswa di tiap semesternya. Jika Anda belum tahu rincian biaya kuliah Uhamka 2022, simak artikel ini sampai akhir, ya.

Rincian Biaya Kuliah Uhamka 2022 Terlengkap bagi Calon Mahasiswa Baru
Berikut ini adalah rincian biaya kuliah Uhamka 2022 terlengkap bagi calon mahasiswa baru yang wajib diketahui.
Bimbingan dan Konseling: Kampus Profetik 4.045.000 / 4.045.000 / 4.045.000 / 3.000.000 / 175.000
PGSD: 6.463.000 / 6.463.000 / 6.463.000 / 3.920.000 / 175.000
PG PAUD: 3.563.000 / 3.563.000 / 3.563.000 / 3.455.000 / 175.000
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia: 4.221.000 / 4.221.000 / 4.221.000 / 3.425.000 / 175.000
Pend. Bahasa Inggris: 5.456.000 / 5.456.000 / 5.456.000 / 3.950.000 / 175.000
Pend. Bahasa Jepang: 4.045.000 / 4.045.000 / 4.045.000 / 3.400.000 / 175.000
Pend. Sejarah: 3.563.000 / 3.563.000 / 3.563.000 / 2.700.000 / 175.000
Pend. Ekonomi: 3.690.000 / 3.690.000 / 3.690.000 / 3.425.000 / 175.000
Pend. Geografi: 3.563.000 / 3.563.000 / 3.563.000 / 2.750.000 / 175.000
Pend. Matematika: 5.456.000 / 5.456.000 / 5.456.000 / 3.125.000 / 175.000
Pend. Biologi: 4.715.000 / 4.715.000 / 4.715.000 / 3.125.000 / 175.000
Pend. Fisika: 3.690.000 / 3.690.000 / 3.690.000 / 3.125.000 / 175.000
Akuntansi: 4.211.000 / 4.211.000 / 4.211.000 / 4.315.000 / 175.000
Manajemen: 3.703.000 / 3.703.000 / 3.703.000 / 4.315.000 / 175.000
Ekonomi Islam: 3.638.000 / 3.638.000 / 3.638.000 / 3.225.000 / 150.000
Akuntansi: 2.070.000 / 2.070.000 / 2.070.000 / 3.025.000 / 125.000
Perpajakan: 2.403.000 / 2.403.000 / 2.403.000 / 3.025.000 / 125.000
Teknik Informatika: 4.166.000 / 4.166.000 / 4.166.000 / 3.780.000 / 150.000
Teknik Elektro: 2.833.000 / 2.833.000 / 2.833.000 / 3.125.000 / 150.000
Teknik Mesin: 2.833.000 / 2.833.000 / 2.833.000 / 3.125.000 / 150.000
Kesehatan Masyarakat: 4.908.000 / 4.908.000 / 4.908.000 / 4.500.000 / 200.000
Gizi: 5.666.000 / 5.666.000 / 5.666.000 / 4.950.000 / 200.000
Ilmu Komunikasi: 5.000.000 / 5.000.000 / 5.000.000 / 4.950.000 / 175.000
Pendidikan Agama Islam: 2.373.000 / 2.373.000 / 2.373.000 / 2.520.000 / 160.000
Perbankan Syariah: 2.635.000 / 2.635.000 / 2.635.000 / 3.180.000 / 160.000
Pendidikan Bahasa Arab: 1.833.000 / 1.833.000 / 1.833.000 / 1.200.000 / 110.000
Kedokteran: 110.000.000 / 110.000.000 / 60.000.000 / 40.000.000 / –
Teknik Kardiovaskuler: 9.166.000 / 9.166.000 / 9.166.000 / 8.500.000 / 275.000

Perlu diketahui bahwa biaya kuliah Uhamka 2022 tersebut adalah untuk biaya semester 1 sampai 3, biaya BOP, dan biaya SKS/non SKS. (Anne)

Danh sách bình luận

Đăng ký không có ý kiến.Newsletter

Nhập email để nhận ƯU ĐÃI hàng tháng dành riêng cho bạn!

NANALIM WORLD

Là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, chuyên cung các mặt hàng đa dạng chủng loại, NANALIM WORLD mong muốn tạo ra sự đa dạng cho những lựa chọn của các bạn trong không chỉ trong những sự kiện quan trọng mà còn những lúc thường ngày.


Phiên bản xem trên điện thoại di động